Nature and mountain culture routes

Objectius:

  • Descobrir la riquesa natural i cultural de la zona mitjançant una activitat física en el medi.
  • Aprendre a caminar per la muntanya tot dosificant l’esforç.

Mètode:

  • Observació del paisatge, l’arquitectura i els costums de la zona i visita a diferents paratges i esglèsies de la zona.

Continguts: excursió per la vall amb diferents possibilitats segons l’edat dels participants.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: després de la instal·lació del grup es procedirà a la realització d’una xerrada introductòria referent a les diferents activitats que es realitzaran durant el dia.